Vertrouwens contactpersonen

strikte vertrouwelijkheid

Hulp en advies

Binnen SVH zijn een aantal vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij zijn te raadplegen bij zaken die te maken hebben met (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, of ander onrespectvol gedrag.

Ongewenst gedrag en/of seksuele intimidatie komen helaas maar al te vaak voor.

De sportwereld vormt hierop geen uitzondering. Ook bij onze vereniging moet hier rekening mee gehouden worden.

Zie hiervoor ook het Preventief beleid” op de site van de omni-vereniging.

Het gaat niet alleen om jonge sporters die slachtoffer kunnen worden van volwassen begeleiders, maar ook over gedragingen tussen sporters onderling of begeleiders onderling.

Taken van een vertrouwenscontact persoon, in het kort:

  • Eerste opvang bij een melding
  • Vervolgstappen bespreken
  • Rapporteren aan het bestuur, eventueel anoniem.
  • Aandacht voor preventie

Indien je melding wil maken van ongewenst gedrag kun je contact opnemen met een van onderstaande vertrouwenscontactpersonen bij SVH.

Berdien Geut

Afdeling Volleybal

Henk ter Steege

Afdeling Badminton

Preventief beleid

Omni vereniging